І. Франко. «Захар Беркут».

Тема.  І. Франко. «Захар Беркут». Проблема вибору  людини у вирішальній ситуації.

Мета:  допомогти учням з’ясувати зміст твору, місце і роль у ньому головних та другорядних героїв; розвивати навички самостійної роботи з текстом, характеристики  персонажів,  обґрунтованого  визначення  своїх  уподобань;  виховувати  почуття пошани до героїчного минулого нашого народу.

 Очікувані  результати:  учні  знають  зміст  твору,  вміють  його  аналізувати,  підтверджувати  власні  думки цитатами з тексту, визначають улюбленого героя, вчаться приймати зважені, правильні рішення.

 Теорія літератури:  повість, художні образи, художні засоби.

  Обладнання:  підручник, портрет письменника, текст повісті.

  Тип уроку:  комбінований.

 Хід уроку

 

 I.  Мотивацiя навчальної дiяльностi школярiв. Оголошення теми й мети уроку

Величезне  випробування  знову  випало  на  долю  героя  повісті  Івана Франка Захара Беркута. йому довелося ще раз вибирати між  життям улюбленого сина та спокоєм і безпекою громади в майбутньому. Залишається тільки схилити голову в пошані перед мужнім і  справедливим  рішенням  тухольського  ватажка.  Про  це  ми  й  поговоримо сьогодні на уроці.

 

 ІІ.  Актуалiзацiя опорних знань учнiв

Перевірка домашнього завдання.

Переказ ключових епізодів повісті І. Франка «Захар Беркут».

 

Проблемне завдання.

Поміркуйте,  на  чому  основувався  стратегічний  план  монгольського  воєначальника Бурунди і на чому — максима Беркута й тухольців?  Свою думку доведіть.

(Перший — на несподіванці, другий — на хитрості.)

 

 ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матерiалу

Виразне читання.

(Учні  виразно  читають  четверту  умовну  частину  повісті  І. Франка «Захар Беркут» (VIІІ–IХ розділи).)

 

Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

 

Обмін враженнями щодо прочитаного. Евристична бесіда.

—  Чи очікували ви на таке закінчення твору?

—  Що вас найбільше вразило в повісті?

—  Як ви гадаєте, наскільки вірогідною є подібна історія?

 

 ІV. Закрiплення знань, умiнь та навичок учнiв

Проблемне запитання.

—  Який вибір був у Захара Беркута в ситуації із сином?

Методична порада

Інтерактивний  метод  «Дерево  рішень»  є  варіантом  розв’язання  конкретної  проблеми.  Він  допомагає  учням  проаналізувати  та  краще  зрозуміти  механізм  прийняття  складних рішень.

Алгоритм розв’язання проблемного запитання.

1.  Оберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її можна у вигляді цікавої історії, ситуації із життя, епізоду з літературного твору.

2.  Запропонуйте учням необхідну інформацію для розв’язання проблеми, що виникла під час домашнього читання.

3.  підготуйте на дошці взірець «дерева рішень».

4.  Чітко сформулюйте проблему, її суть, запишіть на дошці, заповнюючи схему.

5.  Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми.

6.  Запитайте в учнів про актуальність проблеми, з’ясуйте, чому саме сторони прагнуть її розв’язання.

7.  Шляхи і варіанти розв’язання проблеми можна визначити проведенням «мозкового штурму». На цьому етапі жоден із варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якнайбільше ідей.

8.  Обговоріть кожен із варіантів вирішення. З’ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Таким чином, частину ідей можна відхилити і залишити три-чотири.

9.  Об’єднайте учнів у малі групи й запропонуйте заповнити схему. Група шляхом обговорення  повинна  дійти  одного  варіанту  рішення.  Якщо  єдності  немає,  можна застосувати голосування.

 

 V.  домашнє завдання

Знати зміст усього твору, уміти виділяти головне, коментувати, характеризувати героїв на основі їхніх дій та вчинків. Продовжити роботу над творчим проектом.

 

 

VІ. пiдбиття пiдсумкiв уроку

 

Гра «Шифрувальник».

Розшифруйте три ключові слова до уроку.

А

 

Г

М

О

А

Р

 

Д

 

Відповідь: громада.

 

З

Е

Б

Е

П

К

Е

А

Н

 

Відповідь: небезпека.

 

Л

О

М

О

 

Г

Н

И

 

 Відповідь: монголи.

 

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

—  Вирішення проблеми за допомогою інтерактивного методу «Дерево рішень» здалося мені…