Калентарно-тематичнi плани - 7 класс

Номер
уроку

Тема

Теорія літератури

Обладнання

 

 

1

Художній твір,як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва

 

мистецтво, його види та функції

 

підручник, зразки різних видів мистецтва; книжкова виставка

2

 

Соціально-побутові пісні, їхні види. Народні пісні «Гомін, гомін по діброві»,«Ой на горі та й женці жнуть» народна пісня, соціально-побутові пісні, їхні види; пафос твору

 

підручник, збірки народних пісень, ілюстрації до них, аудіозаписи

 

3

Соціально­побутові пісні «Стоїть явір над водою», «Ой у степу криниченька»

народна пісня, її види, специфічні особливості, пафос; аналіз ліричного твору

підручник, збірки народних пісень, ілюстрації до них, ­аудіозаписи пісень

4

Виразне читання народних пісень напам’ять

пауза, інтонація, логічний наголос, темп, ­виразне читання

підручник, текст пісень

5

Коломийка «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста»

 

коломийки, ритм, па­фос

 

підручник, збірки коло­мийок, ілюстрації до творів; краєвиди Карпат, аудіоза­писи; фрагменти кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»

6

Позакласне читання. Народні пісні та коломийки інсценізація; виконав­ське завдання; гумор підручник, виставка книжок, читацькі щоденники

7

І. Франко — митець і громадський діяч. ­Історична повість «Захар Беркут»

історична повість

підручник, портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору

8

І. Франко. «Захар Беркут». Тема та провідні мотиви повісті

історична повість; сюжет, тема, провідні мотиви

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фрагменти кінофільму

9

І. Франко. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо­татарських нападників

історична повість; ­сюжет

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фрагменти кінофільму «Захар Беркут»

10

І. Франко. «Захар Беркут». Проблема вибору людини у вирішальній ситуації

повість, художні образи, художні засоби

підручник, портрет письменника, текст повісті

11

І. Франко. Повість «Захар Беркут». Образи героїв твору

історична повість, ­сюжет, герої твору, художні засоби, ­діалектизми

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фрагменти кінофільму, зразки художнього читання

12

Контрольна робота № 1. «З пісенних скарбів. І. Франко “Захар Беркут”»

мистецтво, його види і функції; соціально­побутові пісні, їхні види; коломийки; пафос твору; історична ­повість; сюжет

тестові завдання у двох варіантах

13

Т. Г. Шевченко — видатний український поет. Вірш «Мені тринадцятий минало…». Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі

мотив у художньому творі; прийом контрасту; ідея

підручник, портрет письменника, ілюстрації до біографії, видання твору, ілюстрації до нього; аудіозапис художнього читання

14

Т. Г. Шевченко. Балада «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси вірності. Вірш «Заповіт» — твір, що ­поєднує минуле, теперішнє й майбутнє.
Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого ­народу, віра в нього

балада, романтичний пейзаж; метаморфоза; ідея

портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них; аудіозаписи художнього ­читання, пісень

15

Т. Г. Шевченко. «Заповіт». Виразне читання напам’ять

виразне читання, темп; пауза, логічний наголос, інтонація; ідея

підручник, портрет письмен­ника, видання твору, аудіо­запис пісні, художнього ­читання

16

А. Чайковський. Повість «За сестрою»,
її історична основа

героїко­романтична ­повість; історична ­основа твору

підручник, портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору, ілюстрації до нього (картини про козаччину, фрагменти кінофільму)

17

А. Чайковський. «За сестрою». Сюжет твору

героїко­романтична ­повість, сюжет

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

18

А. Чайковський. «За сестрою». Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків

героїко­романтична повість; романтичний герой

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

19

А. Чайковський. «За сестрою». Художні ­особливості повісті

героїко­романтична повість, романтичний герой; сюжет, композиція; тема; образ; художні засоби

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

20

М. Стельмах. «Гуси­лебеді летять»

автобіографічний твір

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

21

М. Стельмах. «Гуси­лебеді летять». Єдність світу природи та світу дитячої душі

автобіографічна ­повість; характеристика героя

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

22

М. Стельмах. «Гуси­лебеді летять». Система образів повісті

автобіографічна повість; сюжет; композиція

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

23

М. Стельмах. «Гуси­лебеді летять». Образ ­чутливого до краси хлопчика Михайлика

образи героїв, головні та другорядні герої

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

24

М. Стельмах. «Гуси­лебеді летять». Звичаї, традиції українців. Символічне значення ­образу гусей­лебедів. Художні особливості ­повісті

автобіографічна повість; символ

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

25

Контрольна робота № 2. «Творчість Т. Шевченка, А. Чайковського, М. Стельмаха»

балада; романтичний пейзаж; мотив; прийоми контрасту; метаморфози; ідея; героїко­романтична повість; романтичний герой; композиція; автобіографічний твір; символ

тестові завдання у двох варіантах

26

Григір Тютюнник. Воєнне дитинство в повісті «Климко»

повість; автобіографічність і сюжет твору

підручник, портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору, ілюстрації до нього

27

Григір Тютюнник. Повість «Климко». Ідея ­самопожертви у творі

сюжет; повість; голов­ні та другорядні герої; композиція

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

28

Григір Тютюнник. Повість «Климко». Художня деталь. Роль художньої деталі у творі

художня деталь

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

29

Григір Тютюнник. «Климко». Морально­етич­ні уроки повісті

мова персонажів; ­художня деталь; тема, ідея

підручник, портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору, ілюстрації до нього

30

Григір Тютюнник. «Климко». Художні образи та художні особливості твору

повість; ідея; герої твору; художні засоби; художня деталь

підручник, портрет письменника, тексти повісті

31

Позакласне читання. Григір Тютюнник.
Повість «Вогник далеко в степу»

повість; герої твору; тема, ідея; сюжет, ­композиція; художні особливості

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; книжкова виставка, читацькі щоденники

32

Олекса Стороженко. Оповідання «Скарб». ­Сюжет твору

оповідання; гумор, ­засоби гумористичного зображення

підручник, портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору, ілюстрації до нього

33

Олекса Стороженко. «Скарб». Морально­етич­ні проблеми оповідання. Засоби гумористичного зображення

види гумору, засоби ­гумористичного зображення; образ­символ

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

34

Б. Лепкий. «Мишка (казка для дітей:
для малих і великих)»

головна думка твору; притчевість

підручник, портрет письменника, тексти твору, ілюстрації до нього

35

Позакласне читання. Богдан Лепкий.
«Цвіт щастя»

герой художнього твору; тема, ідея

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; книжкова виставка, читацькі щоденники

36

Контрольна робота № 3. «Творчість Григора Тютюнника, Олекси Стороженка, Богдана ­Лепкого».

художня деталь; гумор, сатира, засоби гумористичного зображення

тестові завдання у двох варіантах

37

Ліна Костенко. «Чайка на крижині», «Крила»

лірика, ліричний твір, ліричний герой; диптих

підручник, портрет письменниці, ілюстративні матеріали до її біографії, видання творів, ілюстрації до них

38

Ліна Костенко. Поезії «Чайка на крижині», «Крила». Виразне читання напам’ять

виразне читання, темп, пауза, інтонація, логічний наголос; ліричний герой; художні засоби; ідея

підручник, портрет письменниці, тексти віршів, ілюстрації до них

39

Б. Харчук. «Планетник». Казкове й реалістичне в повісті­притчі, час теперішній і минулий у творі

повість­притча

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

40

Б. Харчук. «Планетник». Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини

повість­притча

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

41

Б. Харчук. Повість­притча «Планетник». ­Образи твору, їхнє символічне значення (образ квітки)

повість­притча; ідея; символ; художні засоби виразності

портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

42

Є. Гуцало. Оповідання «Сім’я дикої качки»

оповідання; сюжет, композиція

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

43

Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки». Людина і світ крізь призму моральних проблем

оповідання; сюжет, композиція; проблема; образи

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

44

Л. Пономаренко. «Гер переможений». ­Наскрізний гуманістичний пафос новели

новела; ідея

підручник, фотографія письменниці, видання твору, ілюстрації до нього

45

Л. Пономаренко. «Гер переможений». Художні засоби новели

новела

підручник, портрет письменниці, текст новели

46

Контрольна робота № 4. «Творчість Ліни Костенко, Б. Харчука, Є. Гуцала, Л. Пономаренко»

диптих; повість­притча, новела

тестові завдання у двох варіантах

47

В. Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства»

ліричний твір; провідні мотиви, ідеї, символи; пафос

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до них та до біографії; аудіо­записи пісні на слова поета

48

В. Симоненко. «Лебеді материнства». Виразне читання напам’ять

темп, інтонація, пауза, логічний наголос

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до них, аудіозапис пісень та художнього читання; планшет­плакат з теорії виразного читання

49

В. Симоненко. «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Ти знаєш, що ти — людина?»

ліричний вірш; образи; виразне читання; ­художні засоби

Підручник, портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них; портрети видатних мандрівників, ілюстративні матеріали

50

В. Симоненко. «Перехожий»

ліричний вірш, ліричний герой

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; портрет Ліни Костенко

51

А. Малишко. «Пісня про рушник»

ліричний вірш, пісня, художній образ, символ, художні засоби

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; вишитий рушник; аудіозапис пісні, ­художнього читання

52

А. Малишко. «Пісня про рушник». Виразне читання напам’ять

ліричний вірш, ліричний герой, художні ­засоби

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, аудіозапис пісні, художнього читання

53

А. Малишко. Поезії «Стежина», «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг…»

ліричний вірш, лірич­ний герой; виразне ­читання; художні образи та художні засоби

підручник, портрет письмен­ника, видання творів, ілюстрації до них; аудіозапис пісень на слова А. Малишка

54

А. Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина»

повість, головні та другорядні герої, сюжет, композиція, гумор

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

55

А. Дімаров. «Блакитна дитина». Динамічний сюжет твору

повість; сюжет, композиція; герої художнього твору; портрет

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

56

А. Дімаров. «Блакитна дитина». Гуманістичний пафос твору, іронічність оповіді, роль гумору у творі

повість; герої художнього твору; художні засоби, гумор

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього

57

А. Дімаров. «Блакитна дитина». Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя повісті, стимули його поведінки

повість; сюжет, композиція; образи; ідея; ­художні засоби, гумор

підручник, портрет письменника, тексти твору з ілюстраціями до нього

58

Контрольна робота № 5. «Творчість В. Симоненка, А. Малишка, А. Дімарова»

ліричний вірш, лірич­ний герой; образи; ­художні засоби

тестові завдання у двох варіантах

59

В. Голобородько «Наша мова». Вільний вірш

вільний вірш, художні засоби

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього та до біографії поета

60

В. Голобородько. Вірш «Ми йдемо». ­Патріотизм і філософічність поезії

вільний вірш

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; аудіозапис художнього читання

61

В. Голобородько. Поезія «З дитинства: Дощ», поема «Лелека»

вільний вірш

підручник, портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них

62

В. Голобородько. Поема «Лелека»

поема, вільний вірш

підручник, портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; фотографії чи малюнки українських птахів

63

Л. Кисельов. Поезії «Стати б хоч на менти ­лічені…», «Земля така гаряча»

ліричний вірш; ідея; пафос; образи; художні засоби

підручник, портрет письменника, видання творів з ілюстраціями до них

64

Л. Кисельов. Поезії «Додому», «Катерина»

ліричний вірш, ліричний герой; підтекст; ідея; художні засоби

підручник, портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них

65–66

Література рідного краю

відгук про книгу, тема, основна думка, художній образ

портрети письменників, видання творів, ілюстрації до них та до біографії митців

67

Контрольна робота № 6. «Творчість В. Голобородька, Л. Кисельова. Література рідного краю. Узагальнення вивченого матеріалу»

ліричний герой; вільний вірш

тестові завдання у двох варіантах

68–69

Позакласне читання. А. Дімаров. «Друга ­планета»

фантастична повість, герої художнього твору, тема, головна думка, ­художні засоби, відгук про літературний твір

портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього; читацькі щоденники

70

Шляхами літературних героїв

сюжет; пейзаж; ідея; повість­притча; новела; ліричний герой; вільний вірш

підручник, портретна галерея письменників, виставка учнівських ілюстрацій, ­список літератури для читання влітку